Den fulde tekst
L 185
Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 30/3 17
Lovf som fremsat 30/3 17
1.beh 26/4 17
Betænkning 30/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 1/6 17 Tillæg H
2.beh 1/6 17
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 655 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Karina Adsbøl (DF), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Pernille Schnoor (ALT), Lotte Rod (RV), Kirsten Normann Andersen (SF).
Ministre: (1.beh) sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at indføre regler, hvorefter det bliver tilladt at tvangsbehandle varigt inhabile somatiske patienter over 15 år. Desuden foreslås det at indføre regler om tvangsindgreb, som skal sikre, at tvangsbehandlingen kan gennemføres, herunder regler om fysisk fastholdelse, anvendelse af beroligende medicin, tvangsindlæggelse, tilbageholdelse og tilbageførsel samt regler om gennemførelse af personlig hygiejne. Beslutninger om tvangsbehandling og tvangsindgreb kan alene træffes af en læge eller en tandlæge, og beslutninger kræver desuden samtykke fra patientens nærmeste pårørende eller værge.
Af hensyn til patientens retssikkerhed foreslås det, at der kan klages over beslutninger om tvang til Tvangsbehandlingsnævnet, som oprettes ved Styrelsen for Patientsikkerhed, og at beslutninger om og enhver gennemførelse af tvangsbehandling og tvangsindgreb (bortset fra personlig hygiejne) skal tilføres en tvangsprotokol, ligesom enhver beslutning om tvangsbehandling og tvangsindgreb skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 92 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.