Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2017

§ 1. Med virkning for finansåret 2017 gennemføres en begrænsning af ministeriernes dispositionsadgang over de på finansloven opførte bevillinger. Dispositionsbegrænsningen vedrører effektivisering af statslige indkøb i forbindelse med indgåelsen af nye, centralt koordinerede indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprograms 11. fase.

§ 2. De nye centralt koordinerede indkøbsaftaler vil føre til en effektivisering af indkøbet på de omfattede indkøbsområder. I forbindelse hermed nedsættes ministeriernes driftsrammer med de i bilag 1 viste beløb.

§ 3. Dispositionsbegrænsningen skal udvises som mindreforbrug på forslag til tillægsbevillingslov for 2017. Dispositionsbegrænsningen skal i TB-oversigterne kategoriseres under Dispositionsbegrænsninger med følgende tekst: »Effektivisering af indkøb mv.«.

Finansministeriet, den 4. april 2017

Kristian Jensen

/ Poul Taankvist


Bilag 1

Udmøntning af rammekorrektion på TB17 (mio. kr.)
TB17
§ 5 Statsministeriet
-0,1
§ 6 Udenrigsministeriet
-0,8
§ 7 Finansministeriet
-0,5
§ 8 Erhvervsministeriet
-0,6
§ 9 Skatteministeriet
-1,9
§ 11 Justitsministeriet
-7,3
§ 12 Forsvarsministeriet
-11,7
§ 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet
-0,3
§ 15 Børne og Socialministeriet
-0,9
§ 16 Sundheds- og Ældreministeriet
-0,5
§ 17 Beskæftigelsesministeriet
-0,6
§ 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
-16,6
§ 20 Undervisningsministeriet
-19,7
§ 21 Kulturministeriet
-3,9
§ 24 Miljø- og Fødevareministeriet
-1,3
§ 28 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
-1,8
§ 29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
-0,4
Total
-68,9