Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til

1) at anlægge en omfartsvej vest om Haderup på rute 34 mellem Herning og Skive,

2) at nedklassificere rute 34, Herningvej/Nørregade (statsvej 429) gennem Haderup, og rute 34, Skivevej/Herningvej (statsvej 430) nord for rute 16, til kommuneveje, når omfartsvejen er anlagt, og

3) at omlægge kommunevejene Viftrupvej og Hedevej.

Stk. 2. Strækninger, der anlægges, omlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag 1.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. maj 2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. april 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen


Bilag 1

SJ