Den fulde tekst
L 187
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Fremsat skr 5/4 17
Lovf som fremsat 5/4 17
1.beh 20/4 17
Betænkning 18/5 17
2.beh 30/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 17 Tillæg H
3.beh 1/6 17
Lovf som vedt 1/6 17
Lov nr 667 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer, at låntager i forbindelse med varslingen af prisstigninger skal have oplysninger om bl.a. muligheden for at indfri lånet, ligesom varslingsperioden forlænges fra 3 måneder til 6 måneder. Stigninger i bidrag og rentetillæg m.v. vil kun effektueres over for låntager, hvis varslingsreglerne er overholdt.
Lovforslaget indfører derudover forbud mod at opkræve indfrielsesgebyr i forbindelse med indfrielse i varslingsperioden og forbud mod at opkræve mere end halvdelen af summen af kurtage og kursskæring i den situation. Lovforslaget giver desuden adgang til, at låntagere kan skifte institut, selv om lånet overskrider lånegrænserne.
Formålet med lovforslaget er at sikre øget gennemsigtighed for låntager, når et institut vælger at forhøje deres bidrag, rentetillæg m.v., og at give låntagerne bedre mulighed for at overveje og eventuelt skifte institut, inden prisstigningen træder i kraft. Lovforslaget sikrer dermed også øget mobilitet på realkreditmarkedet.
Lovforslaget udmønter den politiske aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik den 26. januar 2017 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og som Alternativet efterfølgende har tilsluttet sig.
Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.