Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R1333
 
Den fulde tekst

Vejledning om tilsætningsstoffer

Vejledningen beskriver bestemmelserne vedrørende anvendelsen af tilsætningsstoffer til fødevarer, herunder især bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer og bekendtgørelse nr. 1044 af 4. september 2015 om tilsætninger mv. til fødevarer. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer.

Vejledningen kan hentes i pdf-format på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Tilsaetningsstofvejledningen.aspx

Fødevarestyrelsen, den 7. april 2017

Henrik Dammand Nielsen

/ René Sig Svendsen