Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 10027 af 1. september 1988, teknisk forskrift for udstedelse af prøveturstilladelse for skibe bygget ved danske værfter.

2) FSK nr. 10007 af 3. september 1991, teknisk forskrift for skibes udrustning med adgangsmidler.

3) FSK nr. 10012 af 8. juli 1994, teknisk forskrift om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet.

4) FSK nr. 10005 af 7. oktober 1996, teknisk forskrift om lodsfartøjer.

5) Bekendtgørelse nr. 9060 af 27. januar 2004, teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning for olietankskibe med enkeltskrog.

6) Bekendtgørelse nr. 9733 af 28. september 2005, teknisk forskrift om redningsflåder til udlejningsfartøjer.

7) Bekendtgørelse nr. 10158 af 22. september 2006, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., Tillæg 1 (1) Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003, af 1. oktober 2006.

8) Bekendtgørelse nr. 10159 af 22. september 2006, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., Tillæg 1(3) Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003, af 1. oktober 2006.

9) Bekendtgørelse nr. 10160 af 22. september 2006, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., Tillæg 1(2), Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003, af 1. oktober 2006.

10) Bekendtgørelse nr. 10169 af 22. september 2006, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, Fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., Tillæg 2, Henvisning til visse andre regler for fritidsfartøjer, af 1. oktober 2006.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 22. maj 2017

Per Sønderstrup

/ Malthe Møller Pedersen