Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1016 af 21. oktober 2008 om loftshøjden i hestestalde ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Fødevarestyrelsen, den 27. april 2017

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Henriette Oldager