Den fulde tekst
L 192
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 26/4 17
Lovf som fremsat 26/4 17
1.beh 9/5 17
Betænkning 23/5 17
2.beh 30/5 17
Tillægsbet 30/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 17 Tillæg H
3.beh 1/6 17
Lovf som vedt 1/6 17
Lov nr 674 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rune Lund (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Zenia Stampe (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række punkter fra den nationale handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, der blev fremlagt af regeringen (Venstre) i oktober 2016.
Der foreslås en ny bestemmelse i retsplejeloven, der gør det muligt at blokere hjemmesider, hvis det antages, at hjemmesiderne bruges til nærmere bestemte overtrædelser af straffeloven såsom propaganda for terrororganisationer.
Herudover foreslås der en række ændringer i diverse ydelseslove, der skal forhindre, at fremmedkrigere kan finansiere deres ophold i konfliktområder med offentlige midler. Der skabes således klar hjemmel til at stoppe udbetalinger af offentlige ydelser og til at kræve dem tilbagebetalt.
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 84 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.