Den fulde tekst
L 193
Forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 26/4 17
Lovf som fremsat 26/4 17
1.beh 9/5 17
Betænkning 23/5 17
2.beh 30/5 17
3.beh 1/6 17
Lovf som vedt 1/6 17
Lov nr 653 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rune Lund (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Zenia Stampe (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører sammen med lovforslag nr. L 190 dele af den politiske aftale om en ny rocker- og bandepakke (bandepakke III), der blev indgået den 24. marts 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
Med lovforslaget foreslås det at give kommunerne en hjemmel til at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, f.eks. en rocker- eller bandegruppe, hvis denne gruppe er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.
Det foreslås endvidere, at planloven ændres, så ejeren af en ejendom har pligt til at oplyse over for kommunen, hvem der er bruger af ejendommen, hvis det er nødvendigt for kommunens behandling af bl.a. en konkret sag om lovliggørelse af et ulovligt forhold.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.