Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober 2006 om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder foretages følgende ændring:

1. I §§ 2 og 3 ændres »reglerne i kapitel 1, 2 og 7« til: »§§1-7, § 15 g, § 15 h, § 22 og § 23«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2017.

Erhvervsstyrelsen, den 18. maj 2017

Victor Kjær

/ Camilla Hesselby