Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om et likviditetsdækningskrav for systemisk vigtige finansielle institutter og for globalt systemisk vigtige finansielle institutter

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1143 af 29. september 2015 om et likviditetsdækningskrav for systemisk vigtige finansielle institutter og for globalt systemisk vigtige finansielle institutter ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Erhvervsministeriet, den 20. november 2017

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj