Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst 2017

Det følger af § 18, stk. 5, i bekendtgørelse om beregnings af dagpengesatsen for lønmodtagere, at ved opgørelse af indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz skal indtægten indekseres efter reglerne i § 20 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Indtægt, som er optjent i en forsikringsperiode i et andet EU/EØS-land (eller Schweiz), skal indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor, der offentliggøres hvert år i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område. For 2017 sker det dog i nærværende vejledning.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land på baggrund af data fra Eurostat i henhold til den til enhver tid gældende vejledningsskrivelse om metode for fastsættelse af de gældende indekseringsfaktorer, der udstedes af styrelsen og som er offentliggjort på Retsinfoirmation.dk.

For 2017 er følgende indekseringsfaktorer fastsat:

 
Indekseringfaktor
2017
EU-28 landene:
 
Belgien
1,17
Bulgarien
10,50
Tjekkiet
4,67
Danmark
1,00
Tyskland
1,16
Estland
4,21
Irland
1,56
Grækenland
2,68
Spanien
2,07
Frankrig
1,44
Kroatien
4,36
Italien
1,77
Cypern
2,18
Letland
5,42
Litauen
6,57
Luxembourg
0,98
Ungarn
5,32
Malta
2,60
Nederlandene
1,11
Østrig
1,25
Polen
4,62
Portugal
3,15
Rumænien
8,57
Slovenien
3,00
Slovakiet
5,13
Findland
1,25
Sverige
1,21
Storbritannien
1,10
EØS-landene:
 
Irland
1,07
Norge
0,88
Schweiz
0,64
Liechtenstein
Se1)
Kilde: Eurostat (datatræk af 10-10-2016) og Beskæftigelsesministeriets beregninger

1) Der henvises til undtagelsesregel 2, der er beskrevet i afsnit 3 i ovennævnte vejledningsskrivelse.

 

Bemærk: I forhold til følgende lande anvendes indekseringsfaktoren for det land, der står i parentes:

Azorerne (Portugal)

Balearerne – Mallorca og Ibiza (Spanien)

Ceuta (Spanien)

De Kanariske øer (Spanien)

Gibraltar (Storbritannien)

Guadeloupe (Frankrig)

Guyana (Frankrig)

Hebriderne (Storbritannien)

Isle of Wight (Storbritannien)

Madeira (Portugal)

Martinique (Frankrig)

Réunion (Frankrig)

Ålandsøerne (Finland)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 1. maj 2017

Kasper Håkansson