Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 1665 af 27. december 2013 og bekendtgørelse nr. 589 af 1. juni 2016 og senest ved bekendtgørelse nr. 1453 af 30. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »lovbekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015« til: »lovbekendtgørelse nr. 20 af 4. januar 2017«.

2. § 122 a affattes således:

»§ 122 a. Rejsende kan ved indrejse fra Bulgarien, Kroatien, Litauen og Ungarn afgiftsfrit medføre 300 cigaretter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2017.

Skatteministeriet, den 16. maj 2017

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen