Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skibs- og radiodagbøger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 978 af 20. juli 2007 om skibs- og radiodagbøger foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 11 ophæves.

2. § 11 ophæves.

§§ 12-14 bliver herefter til §§ 11-13.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 30. maj 2017

Martin John

/ Per Sønderstrup