Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1459 af 14. december 2010 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v., foretages følgende ændring:

1. Kapitel I, Regel 7b, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 30. maj 2017

Martin John

/ Per Sønderstrup