Den fulde tekst
L 182 A
Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
2.beh 9/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 9/5 17 Tillæg H
3.beh 11/5 17
Lovf som vedt 11/5 17
Lov nr 474 af 17. maj 2017
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget vedrører tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.