Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om omregning af DIS-indkomst – skalatrin og faktorer for 2017

I medfør af § 9, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 397 af 26. april 2017 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere fastsættes følgende:

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 45.000

2) kr. 45.001 – 479.600

3) kr. 479.601 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 45.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 45.001 – 315.043, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 315.044 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.750 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.751 - 26.254 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 26.255 - omregnes med faktor 2,12

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 101.900

2) kr. 101.901 - 479.600

3) kr. 479.601 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 101.900, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 101.901 - 336.588, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 336.589 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.492 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.493 – 28.049 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 28.050 - omregnes med faktor 2,12

3. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover)

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 150.000

2) kr. 150.001 - 479.600

3) kr. 479.601 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 150.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 150.001 – 354.800, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 354.801, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.500 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.501 – 29.567 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 29.568 omregnes med faktor 2,12.«

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 10. maj 2017

Kasper Håkansson