Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer

§ 1. Bekendtgørelse nr. 180 af 22. februar 2016 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juni 2017.

Skatteministeriet, den 9. juni 2017

Karsten Lauritzen

/ Jeanette R. Hansen