Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1006 af 30. august 2015 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1305 af 9. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, nr. 2, affattes således:

»2) To regionale arbejdsmarkedsråd for Region Midtjylland, hvor arbejdsmarkedsrådet for Vestjylland dækker Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner, og arbejdsmarkedsrådet for Østjylland dækker Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus kommuner.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 19. maj 2017

Morten Binder

/ Josina Moltesen