Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om noteveksling af 30. maj og 31. juli 2007 med Montenegro om succession i konvention af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring

Ved noteveksling af 30. maj og 31. juli 2007 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Montenegro er der opnået enighed om, at konvention af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 87 af 9. juli 1979 og bekendtgørelse nr. 25 af 14. oktober 2004, Lovtidende C, er gældende i forholdet mellem Kongeriget Danmark og Republikken Montenegro. Konventionen trådte i kraft fra Republikken Montenegros uafhængighed som selvstændig stat den 3. juni 2006.

Udenrigsministeriet, den 22. maj 2017

Anders Samuelsen