Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om privates
hold af særlige dyr m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1021 af 12. december 2002 om privates hold af særlige dyr m.v. foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1 , Pattedyr ( Mammalia ), Kloakdyr, indsættes efter »Næbdyr ( Ornithorhynchus anatinus )«: », alle arter af myrepindsvin ( Tachyglossidae ).«

2. I bilag 1 , Pattedyr ( Mammalia ), Pungdyr, indsættes efter »kæmpekænguruer ( Macropus spp .)«: », alle arter af vombat ( Vombatidae )«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005.

§ 3

§§ 17-20 i bekendtgørelse nr. 1021 af 12. december 2002 om privates hold af særlige dyr m.v. finder tilsvarende anvendelse for personer, som på tidspunktet for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse lovligt er i besiddelse af alle arter af vombat (Vombatidae) og myrepindsvin (Tachyglossidae).

Justitsministeriet, den 20. december 2004

Lene Espersen

/Anne Tønnes