Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 22. maj 2017

Jakob Hald

/ Flemming Steen Nielsen