Sagsforløb 2016/1 BF 152
Den fulde tekst
B 152
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.
Af Marie Krarup (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Skaarup (DF).
Vedrørende: Undervisningsministeriet.
Fremsat skr 16/5 17
Forsl som fremsat 16/5 17
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner. Forslaget skal sikre, at Folketinget forbyder alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – at have bederum, der kan understøtte islamisk social kontrol og en videre islamisering af det danske samfund.
Undervisningsudvalget har sendt beslutningsforslaget i høring i perioden 31. marts – 28. april 2017. Der blev fremsendt i alt 20 høringssvar, som er lagt som bilag på dette B-forslag. Et lignende beslutningsforslag, B 54 fra folketingsåret 2016-17, blev 1. behandlet den 21. februar 2017, (der henvises til www.folketingstidende.dk, Folketingstidende 2016-17, sektion A, B 54 som fremsat).