Sagsforløb 2016/1 BF 154
Den fulde tekst
B 154
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af skatteskandalen.
Af René Gade (ALT), Uffe Elbæk (ALT), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Fremsat skr 18/5 17
Forsl som fremsat 18/5 17
Beslutningsforslaget går ud på at pålægge regeringen at nedsætte en undersøgelseskommission til at undersøge den udvikling i SKAT under skiftende regeringer siden 2005, som har ledt til, at skattekroner er gået tabt.