Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Fødevareministeriets Klagecenters opgaver og beføjelser og bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager på Fødevareministeriets område

§ 1. Bekendtgørelse nr. 513 af 23. april 2015 om Fødevareministeriets Klagecenters opgaver og beføjelser ophæves.

§ 2. Bekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2014 om afgørelse i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager på Fødevareministeriets område ophæves.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 20. juni 2017

Esben Lunde Larsen

/ Paolo Perotti