Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

BL 6-10

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om pilotcertifikater/beviser, flyvemaskine og helikopter

Udgave 2, 1. juni 2017

I medfør af § 32, stk. 2 og § 34 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

1. Ophævelse

BL 6-10, Bestemmelser om pilotcertifikater/beviser, flyvemaskine og helikopter, 1. udgave af 29. januar 1999 ophæves.

2. Ikrafttræden

BL'en træder i kraft den 1. juni 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 22. maj 2017

Carsten Falk Hansen

/ Michael Dela