Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

BL 6-37

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om certifikat som kabinebesætningsmedlem, CA-certifikat, herunder grunduddannelse

Udgave 3, 1. juni 2017

I medfør af § 34 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

1. Ophævelse

BL 6-37, Bestemmelser om certifikat som kabinebesætningsmedlem, CA-certifikat, herunder grunduddannelse, 2. udgave af 18. juni 1990 ophæves.

2. Ikrafttræden

BL'en træder i kraft den 1. juni 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 22. maj 2017

Carsten Falk Hansen

/ Michael Dela