Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

I medfør af § 1, stk. 5, i hvidvaskloven, lov nr. 651 af 8. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Udbud her i landet af følgende spil er ikke omfattet af hvidvaskloven, jf. dog § 2:

1) Lotterier udbudt i henhold til § 6 i lov om spil, klasselotterier udbudt i henhold til § 8 i lov om spil og almennyttige lotterier udbudt i henhold til § 10 i lov om spil.

2) Lokale puljevæddemål udbudt i henhold til § 13 i lov om spil.

3) Gevinstgivende spilleautomater udbudt i henhold til § 19 i lov om spil.

4) Managerspil udbudt i henhold til § 11 og § 42, stk. 4 og 5, i lov om spil.

5) Konkurrencer hvor deltagelse sker ved afsendelse af SMS eller lignende.

6) Spil udbudt i henhold til §§ 9-15 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.

§ 2. Udbydere af spil omfattet af § 1 er, i tilfælde hvor de i forbindelse med udbud af spil får viden eller mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, omfattet af reglerne om underretning i hvidvasklovens § 26, stk. 1, stk. 3, 1. og 3 pkt., stk. 4-6, § 36, stk. 2-4, § 37 og § 38, stk. 1 og 2.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juni 2017.

Skatteministeriet, den 9. juni 2017

Karsten Lauritzen

/ Jeanette R. Hansen