Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2017

I medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 628 af 8. juni 2016, fastsættes:

§ 1. Statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, forrentes med en nominel rente på 0,25 pct. p.a. i perioden 1. juli 2017 til 31. december 2017.

§ 2. Bekendtgørelsen har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. juli 2017.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1488 af 5. december 2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 ophæves.

Skatteministeriet, den 29. juni 2017

Karsten Lauritzen

/ Annemette Ottosen