Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bymidter og aflastningsområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regler for detailhandel i hovedstadsområdet

I medfør af § 3, stk. 1, og § 5 m, stk. 4, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved lov nr. 668 af 6. juni 2017, fastsættes:

Udpegning

§ 1. Beliggenheden af arealer til butiksformål i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder i hovedstadsområdet fastlægges således:

1) I det indre og det ydre storbyområde fastlægges beliggenheden af 59 bymidter, jf. bilag 1 og kortbilag 1.

2) I det øvrige hovedstadsområde fastlægges beliggenheden af bymidter i kommuneplanlægningen efter reglerne i planlovens § 5 m, stk. 3.

3) I det indre storbyområde fastlægges beliggenheden af og det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i bydelscentre i kommuneplanlægningen.

4) I det ydre storbyområde fastlægges beliggenheden af bydelscentre, hvor det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål ikke må overstige 5.000 m2 i kommuneplanlægningen, uanset rammer givet i de regionplanretningslinjer, der var gældende pr. den 1. januar 2007.

5) I det indre og det ydre storbyområde fastlægges beliggenheden af 3 aflastningsområder i Gentofte, Høje-Taastrup og Prøvestenscentret i Helsingør, som de er afgrænsede i de regionplanretningslinjer, der var gældende pr. den 1. januar 2007.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juni 2017.

Stk. 2. Cirkulære nr. 67 af 31. oktober 2008 om regler i landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet ophæves.

Erhvervsministeriet, den 19. juni 2017

Brian Mikkelsen

/ Sigmund Lubanski


Bilag 1

Bymidter og aflastningsområder

Bymidter

Køgefinger:

Køge, Solrød, Hundige, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby Strand, Ølby, Karlslunde Strand, Greve Strand

Roskildefinger:

Roskilde, Høje Taastrup, Taastrup, Albertslund, Glostrup, Trekoner, Hedehusene

Frederikssundsfinger:

Frederikssund, Ølstykke Centrum, Stenløse, Smørum Butikscenter, Ballerup, Herlev, Måløv, St. Rørbæk. Skovlunde

Hillerødfinger:

Hillerød, Lillerød, Birkerød, Holte, Farum, Værløse, Lyngby, Bagsværd, Virum, Sorgenfri

Helsingørfinger:

Helsingør, Humlebæk, Nivå, Hørsholm Hovedgade/Midtpunkt, Espergærde, Nærum Hovedgade

Håndfladen:

Københavns City, Ørestad City, Amagerbrogade, Vesterbrogade, Nørrebrogade, Østerbrogade, Frederiksberg Centerområde, Flintholm, Valby Langgade/Tofte-gårds Plads, Friheden, Hellerup, Vanløse, Rødovre, Brønshøj-Husum, Tårnby Torv, Grønttorvet i Valby, Buddinge.

Amager uden for håndfladen:

Dragør

Aflastningsområder

Området ved IKEAs i Gentofte Kommune, Prøvestenen i Helsingør Kommune, området ved IKEA i Høje-Taastrup Kommune.

Kortbilag 1 Bymidter og aflastningsområder. Der skal ses bort fra store udvalgsvarebutikker
bj