Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 9-4 A

Bestemmelser om ændring af Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004

Udgave 1, 14. juni 2017

I Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

”I medfør af § 149, stk. 10, § 151, stk. 1, og § 152, stk. 2 og 3, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:”

2. Pkt. 2.1 affattes således:

”2.1 Denne BL gælder for luftfart på Færøerne og i Grønland med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, bortset fra ubemandede friballoner. ”

3. BL’en træder i kraft den 1. juli 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 14. juni 2017

Carsten Falk Hansen

/ Michael Dela