Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst 2017

Det følger af § 18, stk. 5, i bekendtgørelse om beregnings af dagpengesatsen for lønmodtagere, at ved opgørelse af indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz skal indtægten indekseres efter reglerne i § 20 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Indtægt, som er optjent i en forsikringsperiode i et andet EU/EØS-land (eller Schweiz), skal indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor, der offentliggøres hvert år i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område. For 2017 sker det dog i nærværende vejledning.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land på baggrund af data fra Eurostat i henhold til den til enhver tid gældende vejledningsskrivelse om metode for fastsættelse af de gældende indekseringsfaktorer, der udstedes af styrelsen og som er offentliggjort på Retsinfoirmation.dk.

For 2017 er følgende indekseringsfaktorer fastsat:

 
Indekseringsfaktor
2017
EU-28 landene:
 
Belgien
Bulgarien
Tjekkiet
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grækenland
Spanien
Frankrig
Kroatien
Italien
Cypern
Letland
Litauen
Luxembourg
Ungarn
Malta
Nederlandene
Østrig
Polen
Portugal
Rumænien
Slovenien
Slovakiet
Finland
Sverige
Storbritannien
1,17
10,50
4,67
1,00
1,16
4,21
1,56
2,68
2,07
1,44
4,36
1,77
2,18
5,42
6,57
0,98
5,32
2,60
1,11
1,25
4,62
3,15
8,57
3,00
5,13
1,25
1,21
1,10
EØS-landene:
 
Island
Norge
Schweiz
Liechtenstein
1,07
0,88
0,64
Se 1)

Kilde: Eurostat (datatræk af 10-10-2016) og Beskæftigelsesministeriets beregninger

Note 1) Der henvises til undtagelsesregel 2, der er beskrevet i afsnit 3 i ovennævnte vejledningsskrivelse.

Bemærk: I forhold til følgende lande anvendes indekseringsfaktoren for det land, der står i parentes:

Azorerne (Portugal)

Balearerne – Mallorca og Ibiza (Spanien)

Ceuta (Spanien)

De Kanariske øer (Spanien)

Gibraltar (Storbritannien)

Guadeloupe (Frankrig)

Guyana (Frankrig)

Hebriderne (Storbritannien)

Isle of Wight (Storbritannien)

Madeira (Portugal)

Martinique (Frankrig)

Réunion (Frankrig)

Ålandsøerne (Finland)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 29. juni 2017

Kasper Håkansson