Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicens

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014 om medielicens, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1029 af 1. september 2015 og bekendtgørelse nr. 770 af 21. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Medielicens udgør i 2017 halvårligt 1.246 kr. inkl. moms svarende til 207,67 kr. inkl. moms månedligt. Medielicens udgør i 2018 halvårligt 1.263,50 kr. inkl. moms svarende til 210,58 kr. inkl. moms månedligt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2017.

Kulturministeriet, den 30. juni 2017

Mette Bock

/ Lars M. Banke