Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse regler for eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, og efter inddragelse af de relevante faglige udvalg fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for eux-forløb i følgende erhvervsuddannelser:

1) Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger.

2) Automatik og proces.

3) Den pædagogiske assistentuddannelse.

4) Detailhandelsuddannelse med specialer.

5) Elektronik og svagstrøm.

6) Eventkoordinatoruddannelsen.

7) Hospitalsteknisk assistent.

8) Industritekniker.

9) Kosmetiker.

10) Murer.

11) Skibsmontør.

12) Smed.

13) Social- og sundhedsassistent.

14) Stenhugger.

15) Teknisk isolatør.

16) Træfagenes byggeuddannelse.

17) Værktøjsuddannelsen.

§ 2. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

§ 3. I eux-forløb i den pædagogiske assistentuddannelse skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 170 timer svarende til 6,8 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

4) Samfundsfag på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 115 timer svarende til 4,6 uger.

5) Kommunikation og it på C-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 45 timer svarende til 1,8 uger.

6) Biologi på C-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

7) Idehistorie på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et fag på C-niveau med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger og løft af niveau i et fag, med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

§ 4. I eux-forløb i automatik og procesuddannelsen skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på A-niveau, udvikling og produktion, fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 15 timer svarende til 0,6 uge.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger.

§ 5. I eux-forløb i en detailhandelsuddannelse med specialer skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 185 timer.

2) Engelsk på B-niveau, bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 135 timer.

3) Informationsteknologi på B-niveau jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 125 timer.

4) Et af følgende fag:

a) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen, med uddannelsestiden 125 timer.

b) Virksomhedsøkonomi på B-niveau jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 125 timer.

5) 5) Et af følgende fag:

a) Erhvervsjura på C-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen, med uddannelsestiden 75 timer.

b) 2. fremmedsprog på C-niveau fra en gymnasial uddannelse, jf. § 13, stk. 3 i bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb, eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), med uddannelsestiden 75 timer.

c) Innovation på C-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser, med uddannelsestiden 75 timer.

6) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, med uddannelsestiden 25 timer.

7) Eksamensprojekt jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, med uddannelsestiden 25 timer.

§ 6. I eux-forløb i elektronik og svagstrømsuddannelsen skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på A-niveau, udvikling og produktion, fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 15 timer svarende til 0,6 uge.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger.

§ 7. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til eventkoordinator skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 185 timer.

2) Engelsk på B-niveau, bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 135 timer.

3) Informationsteknologi på B-niveau jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 125 timer.

4) Et af følgende fag:

a) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen, med uddannelsestiden 125 timer.

b) Virksomhedsøkonomi på B-niveau jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 125 timer.

5) 5) Et af følgende fag:

a) Erhvervsjura på C-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen, med uddannelsestiden 75 timer.

b) 2. fremmedsprog på C-niveau fra en gymnasial uddannelse, jf. § 13, stk. 3 i bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb, eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), med uddannelsestiden 75 timer.

c) Psykologi på C-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser eller fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen, med uddannelsestiden 75 timer.

6) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, med uddannelsestiden 25 timer.

7) Eksamensprojekt jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, med uddannelsestiden 25 timer.

§ 8. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Informatik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 15 timer svarende til 0,6 uge.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger.

§ 9. I eux-forløb i industriteknikeruddannelsen skal faget Teknikfag på A-niveau, udvikling og produktion, fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger gennemføres.

§ 10. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til kosmetiker skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Design på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 110 timer svarende til 4,4 uger.

4) Afsætning på B-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

5) Psykologi på B-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser, dog med uddannelsestiden 180 timer svarende til 7,2 uger.

6) Erhvervsøkonomi på C-niveau fra valgfag i de gymnasiale uddannelser eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 70 timer svarende til 2,8 uger.

7) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen, uddannelsestid 65 timer svarende til 2,6 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form et fag på C-niveau med uddannelsestid på 75 timer svarende til 3 uger, samt et løft af niveau i et fag med uddannelsestid på 125 timer svarende til 5 uger.

§ 11. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til murer skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

§ 12. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til skibsmontør skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på A-niveau, udvikling og produktion, fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 15 timer svarende til 0,6 uge.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger.

§ 13. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til smed skal faget Teknikfag på A-niveau, udvikling og produktion, fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger gennemføres.

§ 14. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 170 timer svarende til 6,8 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

4) Samfundsfag på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 115 timer svarende til 4,6 uger.

5) Kommunikation og it på C-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 45 timer svarende til 1,8 uger.

6) Biologi på C-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

7) Psykologi på C-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser eller fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

9) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

11) Valgfag i form af et fag på C-niveau med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger og løft af niveau i et fag, med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

§ 15. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til stenhugger skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

§ 16. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

§ 17. I eux-forløb i træfagenes byggeuddannelse skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

§ 18. I eux-forløb i værktøjsuddannelsen skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på A-niveau, udvikling og produktion, fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 15 timer svarende til 0,6 uge.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger.

§ 19. Skolen fordeler elevtiden med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som reglerne for de gymnasiale uddannelser bygger på.

§ 20. Reglerne om merit i de gymnasiale uddannelser finder tilsvarende anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau i eux-forløb.

§ 21. Skolen udarbejder en undervisningsbeskrivelse for hvert af de gymnasiale fag i eux-forløbet. Reglerne om undervisningsbeskrivelse i reglerne for de gymnasiale uddannelser finder tilsvarende anvendelse.

§ 22. Elever i eux-forløb skal aflægge mindst seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for undervisning af elever i eux-forløb i fag med skriftlig eksamen, som skal afsluttes i en eksamenstermin, hvor der endnu ikke aflægges prøve efter lov om de gymnasiale uddannelser eller regler fastsat i medfør heraf. For disse elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Følgende regler ophæves:

1) § 4, stk. 4, nr. 1 – 10 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 207 af 8. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger.

2) § 4, stk. 4, nr. 1 – 9 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 215 af 9. marts 2016 om automatik og procesuddannelsen.

3) § 4, stk. 2, nr. 1 – 10 og stk. 6, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2015 om den pædagogiske assistenuddannelse.

4) § 4, stk. 4, nr. 1 – 7 og stk. 8, 4. pkt., § 6, stk. 3, og § 8, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 218 af 8. marts 2016 om en detailhandelsuddannelse med specialer.

5) § 4, stk. 4, nr. 1 – 9 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 239 af 9. marts 2016 om elektronik og svagstrømsuddannelsen.

6) § 4, stk. 4, nr. 1 – 7 og stk. 8, 4. pkt., § 6, stk. 3, og § 8, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 231 af 8. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator.

7) I bekendtgørelse nr. 1635 af 15. december 2015 om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent: § 4, stk. 3, nr. 1 – 9 og stk. 7, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1.

8) § 4, stk. 4, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 442 af 4. maj 2017 om industriteknikeruddannelsen.

9) § 4, stk. 4, nr. 1 – 10 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til kosmetiker.

10) § 4, stk. 2, nr. 1 – 10 og stk. 6, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 266 af 15. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til murer.

11) § 4, stk. 4, nr. 1 – 9 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december 2015 om erhvervsuddannelsen til skibsmontør.

12) § 4, stk. 4, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 444 af 4. maj 2017 om erhvervsuddannelsen til smed.

13) § 4, stk. 2, nr. 1 – 11 og stk. 6, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 616 af 31. maj 2017 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent.

14) § 4, stk. 2, nr. 1 – 10 og stk. 6, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 285 af 15. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til stenhugger.

15) § 4, stk. 2, nr. 1 – 10 og stk. 6, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør.

16) § 4, stk. 4, nr. 1 – 10 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 287 af 15. marts 2016 om træfagenes byggeuddannelse.

17) § 4, stk. 4, nr. 1 – 9 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 278 af 15. marts 2016 om værktøjsuddannelsen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 3. juli 2017

Vicedirektør
Susanne Sehestedt Clausen

/ Silvia Fernandez