Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1141 af 24. september 2013 om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, pkt. 19, affattes således:

»19 Inspektionsaktiviteter kan tillige udføres af virksomheder eller personer, som de anerkendte organisationer har autoriseret hertil.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Søfartsstyrelsen, den 30. november 2017

Lars G. Nielsen

/ Per Sønderstrup