Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1008 af 18. september 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1351 af 21. november 2016, bekendtgørelse nr. 502 af 22. maj 2017 og bekendtgørelse nr. 578 af 30. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. Kapitel IV, regel 14, pkt. 14.28, affattes således:

»14.28 Ved enhver nyinstallation eller efter en større reparation skal der udføres en isolationsmåling af en person/virksomhed, der har El-autorisation, jf. Sikkerhedsstyrelsens regler på området.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Søfartsstyrelsen, den 30. november 2017

Lars G. Nielsen

/ Per Sønderstrup