Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse regler for eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 935 af 3. juli 2017 om visse regler for eux-forløb i visse erhvervsuddannelser foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1 Bekendtgørelsen gælder for eux-forløb i følgende erhvervsuddannelser:

1) Anlægsstruktør, bygningskonstruktør og brolægger.

2) Autolakerer.

3) Automatik og proces.

4) Den pædagogiske assistentuddannelse.

5) Detailhandelsuddannelse med specialer.

6) Elektronik og svagstrøm.

7) Eventkoordinatoruddannelsen.

8) Gastronom.

9) Handelsuddannelse med specialer.

10) Hospitalteknisk assistent.

11) Industritekniker.

12) Karrosseriuddannelsen.

13) Kontoruddannelse med specialer.

14) Kosmetiker.

15) Laboratorietandtekniker.

16) Lastvognsmekaniker.

17) Murer.

18) Personvognsmekaniker.

19) Receptionist.

20) Skibsmontør.

21) Smed.

22) Social- og sundhedsassistent.

23) Stenhugger.

24) Teknisk isolatør.

25) Tjener.

26) Træfagenes byggeuddannelse.

27) Værktøjsuddannelsen.«

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til autolakerer, karrosseriuddannelsen, erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker og erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysisk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprog i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på B-niveau , design og produktion, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 15 timer svarende til 0,6 uger.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger.«

3. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til gastronom, erhvervsuddannelsen til tjener og erhvervsuddannelsen til receptionist skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

6) Teknikfag på B-niveau, proces, levnedsmiddel og sundhed, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Valgfag i form af et fag på C-niveau, uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

§ 7 b. I eux-forløb i en handelsuddannelse med specialer skal et af følgende fag gennemføres:

1) Erhvervsjura på C-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen med uddannelsestiden 75 timer.

2) 2. fremmedsprog på C-niveau fra de gymnasiale uddannelser, jf. § 13, stk. 3, i bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb, eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannser (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), med uddannelsestiden 75 timer.«

4. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. I eux-eux-forløb i en kontoruddannelse med specialer skal et af følgende fag gennemføres:

1) Erhvervsjura på C-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen med uddannelsestiden 75 timer.

2) 2. fremmedsprog på C-niveau fra de gymnasiale uddannelser, jf. § 13, stk. 3, i bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb, eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannser (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), med uddannelsestiden 75 timer.

3) Kulturforståelse på C-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser med uddannelsestiden 75 timer.«

5. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. I eux-forløb i erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker skal følgende fag gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med uddannelsestiden 135 uger svarende til 5,4 uger.

6) Biologi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprog i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 50 timer svarende til 2 uger.

7) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 15 timer svarende til 0,6 uger.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. september 2017.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) § 4, stk. 2, nr. 1-10 og stk. 6, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til autolakerer.

2) § 4, stk. 4, nr. 1-10 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 420 af 13. maj 2016 om karrosseriuddannelsen.

3) § 4, stk. 4, nr. 1-10 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 250 af 14. marts 2016 om erhversuddannelsen til lastvognsmekaniker.

4) § 4, stk. 4, nr. 1-10 og stk. 8, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 252 af 14. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker.

5) § 4, stk. 3, nr. 1-9 og stk. 7, 4. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1774 af 21. december 2016 om erhvervsuddannelsen til gastronom.

6) § 4, stk. 2, nr. 1-9 og stk. 6, 4. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1773 af 21. december 2016 om erhvervsuddannelsen til receptionist.

7) § 4, stk. 3, nr. 1-9 og stk. 7, 4. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1775 af 21. december 2016 om erhvervsuddannelsen til tjener.

8) § 4, stk. 4, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 326 af 6. april 2017 om en handelsesuddannelse med specialer.

9) § 3, stk. 8, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 325 af 6. april 2017 om en kontoruddannelse med specialer.

10) § 4, stk. 2, nr. 1-10 og stk. 6, 5. pkt., § 5, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 247 af 9. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til laboratoritandtekniker.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 31. august 2017

Direktør
Søren Hartmann Hede

/ Rasmus Schou Christensen