Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
12005R2073
 
Den fulde tekst

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen)

Vejledning handler om mikrobiologiske kriterier for fødevarer. Vejledningen beskriver, hvordan mikrobiologiske kriterier skal anvendes i produktionen af fødevarer, fx hvor ofte man skal udtage prøver, undersøgelser af holdbarhed mm.

Vejledningen kan findes digitalt og hentes i pdf format på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Vejledninger/Vejledning_om_mikrobiologiske_kriterier_for_foedevarer. pdf

Fødevarestyrelsen, den 7. september 2017

Charlotte Vilstrup