Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om personførende elevatorer i skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 9830 af 15. november 2005 om teknisk forskrift om personførende elevatorer i skibe foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan godkende, at personer eller virksomheder, der er godkendt til at servicere tilsvarende landanlæg, samt de af Søfartsstyrelsen anerkendte organisationer helt eller delvist udfører syn i tilknytning til idriftsættelse og udstedelse af godkendelsesattest.«

2. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan godkende, at personer eller virksomheder, der er godkendt til at servicere tilsvarende landanlæg, samt de af Søfartsstyrelsen anerkendte organisationer foretager de krævede fornyelses- og eftersyn.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Søfartsstyrelsen, den 30. november 2017

Lars G. Nielsen

/ Per Sønderstrup