Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om rådighed

I vejledning nr. 9399 af 28. april 2017 til bekendtgørelse om rådighed foretages følgende ændring:

1. Vejledningen Til § 36 affattes således:

»Et medlem skal løbende registrere sine jobsøgningsaktiviteter og uploade skriftlige ansøgninger i joblog, jf. § 13, stk. 7. A-kassen skal løbende følge med i medlemmets jobsøgning i joblog. A-kassen skal vurdere, om medlemmets jobsøgning er tilstrækkelig til, at medlemmet lever op til rådighedskravene.

A-kassen skal trække lister over medlemmernes jobsøgningsaktiviteter hver måned. Det er op til a-kassen, hvornår på måneden listerne skal trækkes.

Når a-kassen trækker lister over medlemmernes jobsøgningsaktiviteter, kan de søge på et eller flere af følgende søgekriterier:

Dato

Hvordan jobbet blev fundet (opslået, uopfordret, via netværk eller blev kontaktet)

Antal af søgte jobs

Afstand

Transporttid

Stillingsbetegnelse

A-kassen skal på baggrund af oplysningerne i joblog vurdere, om der er behov for at indkalde et medlem til en rådighedssamtale.

Har medlemmet ikke joblogget eller i tilstrækkeligt omfang dokumenteret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder ikke har uploadet det antal jobansøgninger, som a-kassen har bedt om, kan a-kassen give medlemmet en rimelig frist til at gøre dette. Fristen bør som hovedregel være på ca. 1 uge. A-kassen skal i den forbindelse vejlede medlemmet om, at mangelfuld eller manglende registrering i joblog inden for fristen betyder, at a-kassen kan indkalde medlemmet til en rådighedssamtale med henblik på at vurdere pågældendes rådighed, jf. § 37, stk. 2.«

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 19. september 2017

Kirsten Brix Pedersen

/ Jørn Wæver