Den fulde tekst
L 8
Forslag til lov om forsikringsformidling.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 12/10 17
Betænkning 12/12 17
2.beh 15/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 17 Tillæg H
Tillægsbet 11/1 18
3.beh 16/1 18
Lovf som vedt 16/1 18
Lov nr 41 af 22. januar 2018
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af forsikringsdistributionsdirektivet, herunder særlig med det sigte at øge forbrugerbeskyttelsen på forsikringsområdet. Lovforslaget skal sikre forbrugerne den samme beskyttelse, uanset om de køber forsikringer direkte fra forsikringsselskabet, fra en agent eller fra en virksomhed, der formidler forsikringer.
Lovforslaget indebærer, at flere distributører af forsikringer skal have tilladelse og være underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og at alle led i distributionen af en forsikring skal efterleve de samme regler.
Desuden skal alle forsikringsformidlere lave en krav- og behovsanalyse af deres kunder, så kunderne kun får tilbudt produkter, der er i overensstemmelse med deres krav og behov og derfor vil være konkret egnede til den enkelte kunde.
Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.