Den fulde tekst
L 9
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 12/10 17
Betænkning 12/12 17
2.beh 15/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 17 Tillæg H
Lovf som vedt 19/12 17
3.beh 19/12 17
Lov nr 1665 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget medfører, at personer kan opnå adressebeskyttelse i CVR ved at registrere navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR). Beskyttelsen vil gælde i CVR i samme periode som i CPR. Beskyttede adresser vil fortsat blive registreret i CVR, og offentlige myndigheder vil fortsat kunne få adgang hertil. Private brugere, der kan dokumentere et forfaldent krav eller anden retlig interesse, vil kunne få en beskyttet adresse udleveret hos en kommune mod betaling af et gebyr på op til 75 kr. Ifølge forslaget fastsætter Erhvervsstyrelsen regler, der sikrer, at også personer uden et CPR-nummer, f.eks. en udlænding, der registrerer sig som direktør i et dansk selskab, kan få adressebeskyttelse i CVR.
Lovforslaget indebærer også, at ikkebeskyttede privatadresser fremover kun opdateres og offentliggøres i 3 år, efter en person sidst har været knyttet til en virksomhed i CVR.
Lovforslaget indeholder herudover bl.a. en ændring af reglerne om reklamebeskyttelse med henblik på at gøre det lettere at aftage og videredistribuere cvr-data om reklamebeskyttede virksomheder og en bemyndigelse til, at Erhvervsstyrelsen kan indgå aftale med skattemyndighederne om at offentliggøre oplysninger fra indkomstregisteret om antal ansatte i CVR.
Herudover indeholder forslaget en række ændringer af cvr-loven samt af revisorloven og restaurationsloven.
Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 54 (DF, V, LA og KF), imod stemte 53 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.