Den fulde tekst
L 24
Forslag til taxilov.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 26/10 17
Betænkning 30/11 17
2.beh 7/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 7/12 17 Tillæg H
Tillægsbet 12/12 17
3.beh 14/12 17
Lovf som vedt 14/12 17
Lov nr 1538 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Christina Egelund (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Ida Auken (RV), Carl Valentin (SF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Lovforslaget indfører én type tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport i biler, og begrænsninger for antallet af tilladelser og deres geografiske anvendelse ophæves. Dog er antallet af nye tilladelser fastsat til 500 årligt i de første 3 år.
Med lovforslaget skal salg af taxikørsel ske via et kørselskontor, og alle chauffører skal have et chaufførkort. Der indføres desuden et landsdækkende prisloft for taxikørsel og mulighed for at aftale en fast pris, som ligger under prisloftet. Desuden skal taxibranchen oprette et uafhængigt landsdækkende klagenævn.
Forslaget er en udmøntning af aftalen om modernisering af taxiloven af 9. februar 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Folketinget vedtog et ændringsforslag til lovforslaget, som præciserer løn- og arbejdsvilkår og forholdet til overenskomster.
Afstemning:
Vedtaget
89 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, SF, KF)
15 stemmer imod forslaget (EL, ALT)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget