Den fulde tekst
L 28
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 3/11 17
Betænkning 30/11 17
2.beh 7/12 17
3.beh 12/12 17
Lovf som vedt 12/12 17
Lov nr 1559 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Nikolaj Amstrup (ALT), Marianne Jelved (RV), Carl Valentin (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet er at skabe bedre rammer for den retlige regulering af en række mindre motoriserede køretøjer (f.eks. segboards, motoriserede løbehjul og motoriserede skateboards), som er baseret på ny teknologi, så nye fleksible transportformer kan vinde frem.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.