Den fulde tekst
L 30
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktioner for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 3/11 17
Betænkning 23/11 17
2.beh 28/11 17
Lovf optrykt efter 2.beh 28/11 17 Tillæg H
3.beh 30/11 17
Lovf som vedt 30/11 17
Lov nr 1557 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Nikolaj Amstrup (ALT), Marianne Jelved (RV), Carl Valentin (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet er at skærpe bødestraffen for ulovlige konstruktive ændringer af motordrevne køretøjers motor og forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for køretøjets udledning af luftforurenende stoffer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.