Den fulde tekst
L 27
Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 27/10 17
Betænkning 23/11 17
2.beh 28/11 17
3.beh 30/11 17
Lovf som vedt 30/11 17
Lov nr 1537 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Daniel Toft Jakobsen (S), Merete Dea Larsen (DF), Britt Bager (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Nikolaj Amstrup (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget giver transport-, bygnings- og boligministeren hjemmel til at gennemføre EU-regler om forhold vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler. Desuden giver forslaget bemyndigelse til at fastsætte regler om tilsyn, kontrol og mulighed for at fastsætte bødestraf m.v. inden for anvendelsesområdet. Forslaget er foranlediget af EU-direktiv 2019/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget