Den fulde tekst
L 32
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 24/10 17
Betænkning 7/12 17
2.beh 12/12 17
3.beh 15/12 17
Lovf som vedt 15/12 17
Lov nr 1679 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Britt Bager (V), Rune Lund (EL), Christina Egelund (LA), Ulla Sandbæk (ALT), Andreas Steenberg (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indeholder en ændring af retsplejelovens bestemmelse om begrænsning af domfældtes ansvar for sagsomkostninger, således at omkostningsansvaret efter omstændighederne kan begrænses for personer, der som følge af deres psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig straf.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.