Den fulde tekst
L 41
Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wi-fi-hotspots).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 9/11 17
Betænkning 7/12 17
1.del af 2.beh 14/12 17
Tilf til betænkning 15/12 17 Tillæg B
2.del af 2.beh 19/12 17
2.beh 19/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 19/12 17 Tillæg H
3.beh 20/12 17
Lovf som vedt 20/12 17
Lov nr 1676 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Jan Rytkjær Callesen (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
2.beh afbrudt og forsl henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.del af 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål er at gøre det muligt for alle offentlige institutioner, herunder kommuner og regioner, at ansøge om EU-støtte til etablering af wi-fi-hotspots, som stilles gratis til rådighed for offentligheden efter den såkaldte WIFI4EU-forordning, der forventes vedtaget i oktober 2017.
Afstemning:
Vedtaget
103 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget