Den fulde tekst
L 48
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, SU-loven og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Erhvervskandidatuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind (V)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 26/10 17
Betænkning 23/11 17
2.beh 28/11 17
Lovf optrykt efter 2.beh 28/11 17 Tillæg H
3.beh 30/11 17
Lovf som vedt 30/11 17
Lov nr 1565 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Tilde Bork (DF), Anni Matthiesen (V), Eva Flyvholm (EL), Henrik Dahl (LA), Ida Auken (RV), Carl Valentin (SF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(UFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at give bachelorer en ny valgmulighed, samtidig med at der skabes en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.
Med forslaget vil universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område som en forsøgsordning kunne ansøge om godkendelse til at udbyde allerede godkendte 2-årige heltidskandidatuddannelser som 4-årige kandidatuddannelser på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse (erhvervskandidatuddannelse).
Erhvervskandidatuddannelserne skal forudsætte, at den studerende under hele uddannelsesforløbet samtidig er i relevant beskæftigelse enten hos en arbejdsgiver eller som iværksætter med selvstændig virksomhed. Erhvervskandidatuddannelserne vil være med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for SU.
Loven skal træde i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.