Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af isafgift for 2018

I medfør af § 5, stk. 3, i lov om beredskab for isbrydning, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 25. juli 2017, fastsættes:

§ 1. Isafgiften for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 udgør 0,04 kr. pr. tons fragtskibsgods.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Isbrydningsrådet, den 4. oktober 2017

Kristian Haumann

/ Jens Hulgaard